Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Azgın Topluluktan Başkası Allah'ın Mekrinden Emîn Olmaz

Azgın Topluluktan Başkası Allah

Azgın Topluluktan Başkası Allah'ın Mekrinden Emîn Olmaz:


Müslümana yaraşan, Allah'ın mekrinden emîn
olmaması, içinde bulunduğu nimete ve müslüman olduğuna dayanarak günahlarına
rağmen Allah'ın kendisinden râzı olduğu zannıyla günahlara boşvermemesidir.
Oysa, âsî müslümanlara Allah'ın affı kesin olmayıp sadece ümit edilir.
Müslümanın bu tür düşüncesi, kendisine kurduğu bir tuzaktır. Onun bu düşünceden
vazgeçmesi, Allah'a olan itaatinin sürekli olması ve nimetlerine -ki, en büyük
nimeti İslâm'dır- şükrünü îfâ etmesi gerekir. Ancak böyle Allah'ın mekrinden
emîn olabilir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ?Ziyana uğrayan topluluktan
başkası, Allah'ın mekrinden emîn olmaz.? (7/A'râf, 99). Allah'ın mekrinden
emîn olmak, O'nun affına dayanarak günahlara boş vermek demektir. Hasanu'l-Basrî
şöyle der: ?Mü'minler korku ve endişeyle ibâdet ederken, kâfirler güven içinde
günah işlerler.?