Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ahlâksız Suçlular Niçin İnsanlara Hîle Yaparlar?.

Ahlâksız Suçlular Niçin İnsanlara Hîle Yaparlar

Ahlâksız Suçlular
Niçin İnsanlara Hîle Yaparlar?


Neden ahlâksız mücrimler, insanlara hîle
yaparlar, haktan yüz çevirtirler, bâtıla sevk eder, fesat ve sapıklığa
düşürürler? Ve niçin toplumun liderliğiyle ve önde geleni olmakla yetinmez,
insanları kendi işleriyle baş başa bırakmazlar? Çünkü, ahlâksız mücrimler,
toplum içerisinde hakkın ortaya çıkmasından ve insanların hakkın etrafında
toplanmalarından ve böylece elden çıkan liderlikleri ve kaybettikleri
mevzîleriyle suçluluklarının yalan ve yanlışlarının anlaşılmasından korkarlar.
Bunun için suçlular geçmişte, peygamberlere düşman olmuş, insanları onların
dâvetlerinden alıkoymuşlardır. Nitekim aynı şeyi Efendimiz Muhammed (s.a.s.) ve
O'na tâbi olan mü'minlere de yaptılar. Ahlâksız suçluların devamlı yöntem ve
davranışları şöyle olacaktır: Onlar, hakka dâvet eden mü'minlere her zaman ve
zeminde düşmanlık ederler. Bu, her memlekette suçluların büyüklerinden ortaya
çıkarak Allah'ın dinine ve bu dinin dâvetçilerine düşman pozisyonunda bulunmak
sûretiyle cereyân eden kesin ve değişmez kanunudur. Allah'ın dini, bu suçluların
büyüklerini insanlara musallat olan, onları hor ve hakir gören idare ve
tasallutlarından soyutlayarak devre dışı bırakmayı emreder.