Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tuzağa Düşürülene Nisbetle Kötü Mekr (Sûikast) Birincisi, Allah'ın Elçileri ve Onların Tâbîlerine Sûikast

Tuzağa Düşürülene Nisbetle Kötü Mekr

Tuzağa Düşürülene Nisbetle Kötü Mekr (Sûikast)


Birincisi, Allah'ın Elçileri ve Onların Tâbîlerine Sûikast:


Sûikast planlayanlar, tuzaklarını
peygamberlere ve onların inanmış bağlılarına yönelterek, bedenen eziyet eder,
insanları peygamberlerde yüzçevirtmek ve onların dâvâlarından ürkütmek için
bâtıl ve yalanlarını süslerler. Allah'ın peygamberleri ve onların mü'minlerine
yönelik planlanan sûikastı üstlenenler, her toplumun içerisindeki suçlu reisler
ve ileri gelen büyükleridir. Allah Teâlâ ?Her kentte ileri gelenleri, oranın
suçluları kıldık (6/En'âm, 123) buyuruyor.