Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ğaşş.

Ğaşş

Ğaşş

Ğaşş veya Ğışş; hıyânet etmek, münâfık gibi
kişinin içinde gizlediğinin aksini ortaya koymak sûretiyle hıyânet etmesi
mânâsına gelir ki, her ikisinin odak noktasını da hıyânet oluşturur. Bu
kelimenin esası aldatmak sûretiyle karşı tarafı hıyânet etmektir. Nitekim
Tirmizî, hadis kitabında (el-Câmiu's-Sahih) ?Ğışş ve hıyânet konusunda bir
fasıl? şeklinde bir başlık açmıştır (Tirmizî, Birr 27). Hz. Peygamberimiz de:
?Bizi aldatan bizden değildir? (Müslim, İman 164; Ebû Dâvud, Büyû' 50;
Tirmizî, Büyû' 72; İbn Mâce, Ticârât 36) buyurmuştur.