Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mekr/Tuzak ve Planlayanlar Hakkındaki Sünnetullah'tan Anlamamız Gereken Şey

MekrMekr/Tuzak ve
Planlayanlar Hakkındaki Sünnetullah'tan Anlamamız Gereken Şey:
Tuzak ve sahipleri hakkındaki sünnetullah'tan
anlamamız gereken şey, fertler olsun, cemaatler olsun kötü mekrin/sûikastın
yalnız sahibini bulacağı, dünyada iken düzenbazların âkıbetlerinin kötü olacağı
ve durumlarının belirginleşip azâbın başlarına geleceğidir. Üç şey vardır ki,
kim onu yaparsa azaptan/azap tehlikesinden kurtulamaz: Mekr etmek, zulüm ve ahde
vefâsızlık. Allah'ın kitabı, bunu doğrulamaktadır: ?Kötü mekr, ancak sahibine
dolanır.? (35/Fâtır, 43). ?Ey insanlar, taşkınlığınız kendi
aleyhinizedir.? (10/Yûnus, 23) ?Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş
olur.? (48/Fetih, 10)