Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar1. Kur'an Ansiklopedisi, c. 13, s. 147-151; c.
2, s. 417-424

2. İlâhi Kanunların Hikmeti (Sünnetullah),
Abdülkerim Zeydan, İhtar Y. , İst. 1997s. 309-330

3. İslâm Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması,
Saffet Köse, İFAV Y.

4. Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Y. (Mekr:),
c. 4, s. 122; (Hud'a: Talat Sakallı), c. 3, s. 12; Hile, c. 2, s. 438-439;
Hile-i Şer'iyye: c. 2, s. 439-440; Hilekârlık: c. 2, s. 440

5. İslâm Hukukunda Kanuna Karşı Hile (Hile-i
Şer'iyye), Saffet Köse, Birleşik Y.

6. İslâm Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, Mehmet
Erdoğan, İFAV Y. s. 96-98