Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ehl-i Mekrin Hallerinin Ortaya Çıkması

Ehl

Ehl-i
Mekrin Hallerinin Ortaya Çıkması:


?...Kötülükleri mekr/tuzak yapanlara gelince,
onlar için çetin bir azap vardır. Ve onların mekri/tuzağı bozulur.?
(35/Fâtır, 10). Onlar, amelleriyle gösteriş
yaparlar, insanlara tuzak planlarlar. Kendilerinin, Allah'ın tâatinde olduğu
izlenimini verirler. Oysa ki onlar, Allah'a karşı kindar ve nankördürler.
Yaptıklarıyla riyâ ederler. Âyet geneldir. Bu âyetin kapsamına ilk etapta
müşrikler de girerler. Bunun için Allah Teâlâ, ?onların tuzağı bozulur,
bozulacaktır? diyor. Yani, bozar, iptal eder, akıl ve basîret sahipleri için
onların kötülüklerini, sahtekârlıklarını er-geç ortaya çıkarır. Çünkü, kim neyi
gizlemişse Allah onu yüzü (renk verdirerek) veya dili ile beklenmedik bir anda
ortaya çıkarmıştır. Kim neyi gizlemişse, Allah, o gizlediğini başına
geçirmiştir. Çünkü, hayır yapan hayrını, şer yapan şerrini görür. Riyâkârın
halinin iyi karşılanacak yanı yoktur. Onlar bu tavırlarını ahmak ve anlayış
yoksunu kimseler için sergileyip dururlar. Fakat ferâset sahibi mü'minler onlara
böyle bir şeyi revâ görmezler. Aksine, bunun yakın bir zaman içerisinde, er-geç
açığa çıkacağını bilirler. Hiçbir gizli şey gaybı bilen Allah için sır değildir
(İbn Kesir, 3/549).