Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İÇKİ VE KUMAR.. Hamr/İçki; Anlam ve Mâhiyeti

İÇKİ VE KUMAR

İÇKİ VE KUMAR

Hamr/İçki; Anlam ve Mâhiyeti

"Hamr" sözlükte, bir şeyi
örtmektir. Bir şeyi örten örtü anlamında ?hımâr' aynı kökten gelmektedir.
Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de bu kelime çoğul olarak (?humur? şeklinde) kadınların
başlarını örttükleri ?başörtü' mânâsında kullanılmaktadır (24 Nûr/31). Hamr
kavram olarak; insanın, akıl yürütme ve düşünme yeteneğini örten her türlü
uyuşturucu anlamına gelir. Türkçedeki şarap, içki veya uyuşturucu denilen
maddelerin genel adıdır. Kur'an-ı Kerim'de aynı anlamda kullanılmaktadır.
Özellikle içki içmeyi yasaklayan âyetlerde geçmektedir.
Kur'an'ın inzal olduğu devirde
Araplar imal ettikleri içkilere ?hamr' adını vermekte idiler. Onlar üzüm, bal,
hurma, buğday ve arpadan sarhoşluk veren içkiler üretirlerdi. Bunların tümü
?hamr' diye anılırdı ve hepsi de aklı baştan alan uyuşturuculardı. Günümüzde
daha çok ?alkollü içki? tanımı kullanılmaktadır. ?Hamr', alkollü içki tanımından
daha geniştir ve bütün uyuşturucuları; esrar, LSD, eroin, morfin gibi şeyleri de
içerisine almaktadır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır.
?Her sarhoş edici ?hamr'dır. Ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada hamr içer
ve tevbe etmeden, onun tiryakisi olduğu halde ölürse, Âhirette (Âhiret) şarabı
(içeceği) içemez.? (Buhârî, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 72, hadis no: 2003; Ebû
Dâvud, Eşribe 5, hadis no: 3679; Muvattâ, Eşribe 11, hadis no: 846; Tirmizî,
Eşribe 1, hadis no: 1861; Nesâî, Eşribe 21-22)
Sarhoşluk veren
şeyler katı ve akıcı olmak üzere iki çeşittir. Katı uyuşturucular afyon, eroin,
esrar, kokain, LSD, mariuhana gibi bitkilerden elde edilen maddelerdir. Akıcı
olanlar ağız yoluyla alınan alkollü içkilerdir. Çeşitli maddelerden
yapılmaktadır. Bira, likör, şampanya, votka, rakı, şarap, cintonik, viski gibi
çeşitleri vardır.
?Hamr', adı verilen bütün
sarhoş edici maddeler, insandaki düşünme ve akıl yürütme faâliyetlerini dumûra
uğratır, aklı baştan alır. Vücudu gevşetip normal hareket etmesini engeller.
Aklı perdeler, insanı ne yaptığını bilmez bir duruma düşürür. Buna göre ?hamr',
belli bir maddenin adı değil; sarhoşluk verip ve uyuşturan, aklı perdeleyen
maddelerin meydana getirdiği bütünün genel adıdır. ?Hamr'ın az veya çok olması
farketmez. İslâm'a göre hepsi zararlıdır ve hepsi de haramdır (Nesâî, Eşribe
24).