Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

5) Alkolün Psikososyal Etkileri

5

5) Alkolün Psikososyal Etkileri:

Toplum dengesi ve düzeni
açısından alkolün ne denli zararlı olduğu bilinmektedir. Biz bu etkilerin en
önemlilerini sıralamak istiyoruz:
Algınlık nedeni ile toplumun
fertlerini devamlı kavgaya sürüklemektedir.
Aile düzenini yıkmakta, sonu
gelmeyen boşanmalar, topluma ters çocuklar, tüm toplumu sarsmaktadır.
Alkolün verdiği uyuşukluk,
tembellik, iş gücünü azaltmakta, toplumun üretim gücü düşmektedir.
Fertlerde yaygın bir
umursamazlık meydana getirmektedir. Bunun sonucu millî kaygılar, birlik ve
toplumdaki dertlere karşı direnme kaybolmaktadır.
Bu dört husus, Batılı
sosyologları öylesine kaygılandırmıştır ki, alkolün yaygınlaşması halinde millî
şuurlarının çökeceğinden duydukları korkuları tüm devlet kademelerine
yansımışlardır.
İşte Kur'ân-ı Kerim, hiçbir
toplumun, hiçbir fikir akımının mücâdeleye cesâret edemediği toplumları kemiren
bu derdi, kestirip atmış, asırlar boyu müslüman toplumları bu illetten
korumuştur. Dünyanın en ünlü Higiyon (Hıfzıssıhha) bilim adamı Ord. Prof. Hirch,
kitabında şöyle demektedir: ?Medenî Amerika'nın 15 yıl yürütemediği içki
yasağını İslâmiyet 14 asır başarı ile yürütmüş, insanları ve medeniyeti çok önce
yok olmaktan kurtarmıştır.?[1][1]
Halûk Nurbaki, İslâm Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem, s. 76-85.