Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Haram Olan Şeyleri Satmak

Haram Olan Şeyleri Satmak


Haram Olan Şeyleri Satmak:


?Allah ve Rasûlü şarap,
boğazlanmamış hayvan (meyte), domuz ve put satışını haram kılmıştır.? (Buhârî,
Meğâzî 51, Büyû' 105; Müslim, Büyû' 93) ?Allah bir şeyi haram kılınca onun
bedelini de haram kılar.? (Ebû Dâvud, Büyû' 38, 63, 64) İçki, zina ve
kumar gibi haram yollardan kazanç da haramdır: ?İçki içilmesini yasaklayan
Allah, içkinin alım ve satımını da haram kılmıştır.? (Müslim, hadis no: 930)