Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Haram İçecekler ve Keyif Vericiler (İçkiler Uyuşturucular ve Sigara) 1) İçki

Haram İçecekler ve Keyif Vericiler


Haram İçecekler ve Keyif Vericiler (İçkiler
Uyuşturucular ve Sigara)


1) İçki:


Dilimizde içki, Arapçada
?hamr? ve ?müskir? kelimeleri, içildiği zaman azı veya çoğu sarhoşluk veren
içecekler için kullanılmaktadır. İslâm dini, bütün sarhoşluk veren içkileri
haram kılmış, içmeyi yasaklamıştır:
?Ey iman edenler! Şarap
(alkollü içkiler), kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer
şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan
içkide ve kumarda, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı
zikretmekten/hatırlayıp anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan)
vazgeçersiniz değil mi?? (5/Mâide, 90-91)
Peygamberimiz (s.a.s.) sadece
içkiyi yasaklamakla kalmamış; içki içenleri bizzat cezalandırmıştır. Sahih-i
Müslim'de bu husus şöyle rivayet edilir: ?Hz. Peygamber'e içki içmiş bir sarhoş
getirildi. Peygamber ona yaprakları soyulmuş iki hurma değneği ile 40 kadar sopa
vurdu.? (Müslim; S. Müslim Ter. M. Sofuoğlu, c. 5, s. 306)
Her sarhoş eden içki hamrdır ve
haramdır. İslâm ulemâsına göre, azı veya çoğu sarhoşluk veren her içki, âyette
geçen ?hamr? mefhûmuna dahildir ve haramdır. Bir soru üzerine Rasûlullah
(s.a.s.)'ın : ?Her sarhoşluk veren şey hamrdır ve her hamr haramdır?
(Müslim, Eşribe 73-75; Buhârî, Edeb 80, Ahkâm 21) buyurması bu hükmün sağlam
delilidir.