Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2) Uyuşturucu Maddeler

2


2) Uyuşturucu Maddeler:


Esrar, afyon, eroin, kokain,
morfin gibi uyuşturucu maddeler, alkollü içkilerin tesirini de fazlasıyla
taşımaktadırlar. Zararları da bu etki ölçüsünde fazladır. İslâm'ın ana
kaynakları helâl ve haram olan şeylerin bir kısmını zikretmiş, geri kalanların
haram ve helâl kılınma illetini taşımalarına göre hükme bağlanmasını istemiştir.
Şu halde haram hükmünün illetini (sarhoş etme, uyuşturma) taşıyan bütün
maddeleri vücuda almak haramdır.