Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Çoğu Sarhoş Edenin Azı da Haramdır

Çoğu Sarhoş Edenin Azı da Haramdır


Çoğu Sarhoş Edenin Azı da Haramdır:


Sarhoşluk veren içkiler,
zamanla alışkanlık ve bağımlılık sağladığı için az içenin giderek çoğa kaçtığı,
önceleri az tesir ederken alışkanlık arttıkça aynı miktarın tesir etmediği
görülmektedir. Bu sebeple içkiyi önlemenin en kesin yolu, azını ve çoğunu
yasaklamaktır. İşte dinimiz de aynı yoldan yürüyerek çoğu sarhoş eden içkinin
azını içmeyi de menetmiş, haram kılmıştır. İslâm müctehidlerinin büyük
ekseriyeti, bu hükümde birleşmişlerdir. Rasul-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyuruyor:
?Çoğu sarhoş eden şeyin bir avucu da haramdır.? (Tirmizî, Eşribe 3; Ebû
Dâvud, Eşribe 5; Nesâi, Eşribe 25)
Kendisi içki içmese bile, içki
içilen bir masaya, içki içilen bir yere girip oturmak da haramdır.
?Allah'a ve âhiret gününe iman eden kimse, üzerinde içki içilen sofraya/masaya
asla oturmasın!? (Tirmizî, Edeb 43; Ebû Dâvud, Et'ıme 18)