Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Yiyecek ve İçeceklerde İslâmî Esaslar

Yiyecek ve İçeceklerde İslâmî Esaslar


Yiyecek ve İçeceklerde İslâmî Esaslar

Her kültürün, her medeniyetin
kendine has bir kıyafeti, kendine has mutfağı vardır. İslâm'ın da özel bir
mutfağı, yemek kültür ve âdâbı vardır. Müslüman kalmanın şartları arasında,
İslâm kıyafetinin muhâfazası gibi, mutfağının da korunması icap eder. Kâmil
manada müslüman olmak için İslâm mutfağından yemek şarttır. Başka bir ifade ile,
gayr-ı müslim mutfaktan beslenerek müslüman kalmak zordur, kendi kendisini
aldatmaktır. İslâm mutfağında haram yiyecekler ve haramla elde edilmiş gıdalara
yer yoktur. İslâm mutfağında sözgelimi, şarap, domuz, leş, yırtıcı hayvan eti,
besmelesiz kesilmiş hayvan eti, böcek, haşerat yoktur. İslâm, kendine has bir
medeniyettir. Kur'an ve hadis, bu kültürel müesseseye geniş yer verir. Sadece
haram helâl konulara değil, en küçük âdâbına kadar her şeyini ele alır. Kendi
hükmünü eksiksiz verir, bir başka kültürden taklit ve iktibasa yer bırakmaz.
Müslümana, yeme içme ile hükümleri, sünnet ve edepleri öğrenip tatbik etmek
düşer.
Kur'ân-ı Kerim'de Yeme İçme ile
İlgili Âyetler: Yeme anlamına gelen "ekl" türevleriyle birlikte Kur'an'da 109
yerde geçer. İçme anlamına gelen "ş-r-b" kelimesi ise türevleriyle birlikte 39
yerde kullanılır. Kur'an'ın en uzun sûrelerinden birinin adı, ?Mâide?, yani
sofra'dır. Bu surenin baş tarafı, yiyecekle ilgili temel meseleri, haram ve
helâl yiyecekleri açıklar. Kur'an'da yenilip içilmesi haram olan gıdalar
sayılır, sayılan az miktardaki gıdaların dışındaki tüm yiyecek ve içeceklerin,
bazı şartlara riâyet edilerek helâl olduğu belirtilir (6/En'âm, 119; 7/A'râf,
32). Allah'ın haram kıldıklarını helâl kılmaya veya helâl kıldıklarını
haramlaştırmaya kimsenin hakkı olmadığı belirtilir (5/Mâide, 87; 6/En'âm, 140;
66/Tahrim, 1; 9/Tevbe, 37). Kur'an'ın bu konuda vurgu yaptığı şeylerden biri,
yenilecek gıdaların ?helâl ve temiz? olmasının gereğidir (2/Bakara, 168; 5/Mâide,
88; 8/Enfâl, 69; 16/Nahl, 114). Helâl olan gıdalar da olsa, yeme içme konusunda
aşırılığa kaçıp israf etmeyi de Kur'an yasaklar (6/En'âm, 141; 7/A'râf, 31).