Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İçki ve Uyuşturucu Madde Yapımı ve Satımı ve Yardımı da Yasaktır

İçki ve Uyuşturucu Madde Yapımı ve Satımı ve Yardımı da Yasaktır

İçki ve Uyuşturucu Madde Yapımı ve Satımı ve
Yardımı da Yasaktır:

Peygamberimiz (s.a.s.) içkiyi
yasaklarken içkiyi îmal edip üreten, taşıyan, hizmet eden, yazan, şâhidlik
eden... kimselerin de lânetlendiğini haber vermiştir: ?Allah şaraba (alkollü
içkilere), yapanına, yaptıranına, taşıyanına, taşıtanına, alım satımında
bulunanına, parasını yiyenine, kendisi için satın alınanına, garsonuna ve
içenine lânet etti.? (Tirmizî, Büyû 58; İbn Mâce, Eşribe 6). İslâm, kazanç
elde etmek için iş ve ticaret gibi yolları meşrû kılmakla beraber, kapitalist,
pragmatist, maddeci görüşlerden farklı olarak üç ana tedbir ve prensip üzerinde
duruyor: 1- Karşılıklı rızâ, 2- İyi niyet ve dürüstlük, 3- Menfaat temin ederken
başkalarını zarara sokmamak. ?Ey insanlar! Mallarınızı aranızda haksızlıkla
değil; karşılıklı rızâ ile yapılan ticaretle yiyin, haram ile nefsinizi
mahvetmeyin; Allah şüphesiz ki size merhamet eder. Bunu, kim aşırı giderek
haksızlıkla yaparsa onu ateşe sokacağız. Bu, Allah'a kolaydır.? (4/Nisâ,
29-30). Ayette geçen ?kendinizi mahvetmeyin (öldürmeyin)? ifadesi çok
düşündürücüdür. Bâtıl yollarla, başkalarının rızâ ve menfaatlerini gözetmeden
elde edilen kazançlar görünüşte menfaat ise de aslında zarar ve intihardır.
Dünyada intihardır; çünkü birçok suçların, cinâyetlerin, anarşinin temelinde bu
âmilin önemli bir yeri vardı. Âhirette felâkettir; çünkü sağladığı haram kazanç
kişiyi ateşten kurtaramayacaktır.