Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

4) Alkolün Soya Yaptığı Etkiler

4


4) Alkolün Soya Yaptığı Etkiler:


Alkol, yağ eritici gücü ile
cinsiyet hücrelerine de geçmekte ve onda onarılması güç sakatlıklar
doğurmaktadır. Gelecek nesillerde çeşitli zekâ gerilikleri, kas yetersizlikleri
en bilinen örnekleridir. Yapılan birçok araştırmalarda ruh hastalıkları taşıyan
şahısların anne ve babalarının alkolik olduğu tesbit edilmektedir. Alkolün, soya
çekimde, yumurta hücresini daha kolay tahrip ettiği tesbit edilmiştir. Bu yüzden
alkolik annelerin çocuklarına hemen hemen daima bir irsiyet (soya çekim)
sarsıntısı görülmektedir. Babanın alkolik olması da yine yüzde otuzdan fazla
problem oluşturmaktadır.