Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İçki Ticareti

İçki Ticareti


İçki Ticareti:


Alkollü içkileri içmek yasak
olduğu gibi, üzüm veya arpasını şarap veya bira fabrikalarına satan, onun
nakliyesini yapan, dükkânında içki satan, aracı olan, içkiye direkt ve dolaylı
vesile olan kimse de lânetlik bir haram işlemiştir. ?Allah şaraba (alkollü
içkilere), yapanına, yaptıranına, taşıyanına, taşıtanına, alım satımında
bulunanına, parasını yiyenine, kendisi için satın alınanına, garsonuna ve
içenine lânet etti.? (Tirmizî, Büyû 58; İbn Mâce, Eşribe 6)