Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadis-i Şeriflerde Kumar

Hadis
Hadis-i Şeriflerde Kumar


?Kim, arkadaşına: ?Gel seninle kumar oynayalım' derse, hemen (bir şeyler)
tasadduk etsin!" [Buhâri, Eymân 5, Tefsir,
Necm, Edeb 74, İsti'zân 52; Müslim, Eymân 5, hadis no: 1647; Ebû Dâvud, Eymân 4,
h. no: 3247; Tirmizî, Nüzûr 17, h. no: 1545; Nesâî, Eymân 11, -7, 7-)

"Tavla oynayan, Allah'a ve Rasûlüne âsî olmuştur."
(Ebû Dâvud, Edeb, 56; İbn Mâce, Edeb, 43; Muvattâ 6; Ahmed bin Hanbel, IV/394,
397, 400).

"Tavla oynayıp, sonra kalkarak namaz kılanın durumu, irin ve domuz kanı ile
abdest alıp, kalkarak namaz kılanın durumuna benzer."
(Ahmed bin Hanbel, V/370)