Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Alkollü İlaç ile Tedâvi

Alkollü İlaç ile Tedâvi


Alkollü İlaç ile Tedâvi:


Birisi Rasul-i Ekrem'e şarabı
sordu. O da onu menetti. Soran adam: ?Ben onu yalnızca ilâç ve tedâvi için
yapıyorum' deyince de: ?O ilâç değil; derttir? (Müslim, Eşribe 12; Ebû
Dâvud, Tıb 11) buyurdu. Bu mealde olan hadislere dayanan âlimler, sarhoşluk
veren içkilerin tedâvide kullanılmasını da câiz görmemişlerdir. Ancak, bu hüküm
normal durumlara aittir. Eğer başkası bulunmadığı için içki veya alkollü ilâcı
uzman ve müslüman bir doktor bir hastaya yazarsa, burada zarûret prensibi işler
ve tedavi câiz olur.