Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'ân-ı Kerim'de Meysir/Kumar

Kur


Kur'ân-ı Kerim'de Meysir/Kumar

Kur'ân-ı Kerim'de kumar
anlamında ?meysir? kelimesi 3 âyette geçer (2/Bakara, 219, 5/Mâide, 90 ve 91).
"Sana, şarap ve kumar
hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için
birtakım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha
büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne infak edip harcayacaklarını sorarlar.
'İhtiyaç fazlasını' de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki, düşünesiniz."
(2/Bakara, 219)
?Ey iman edenler! Hamr
(sarhoşluk veren içecekler), kumar, dikili taşlar (putlar, putlaştırılan
heykeller), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun
ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda, ancak aranıza düşmanlık ve kin
sokmak; sizi, Allah'ın zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Artık
(bunlardan) vazgeçtiniz, değil mi?? (5/Mâide, 90-91)