Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Müslim Kelimesinin Anlam Sahası

Müslim Kelimesinin Anlam Sahası

Müslim Kelimesinin Anlam Sahası:

Mü'min kavramında açıkladığımız
gibi mü'min, şüpheden uzak olarak bir şeyden emin olmak, güvende olmak ve güven
vermek işini yapan insandır. Mü'min, Allah'tan emin olan, O'na ve O'ndan gelen
her şeye inanıp kendini sağlama alan, böylece emniyete kavuşan; huzur ve güvenin
sağlanmasının aracı olan ?emanet'i (Allah'ın tekliflerini) kabul eden kimsedir.
O, aklıyla ve kalbiyle bu ?emanet'i yüklenir, bununla mü'min'liğini olgunluğa
ulaştırır.
Müslim de aynı anlamdadır. O da
bu emanet yüküne itaat eden kimsedir. Bu ?emanet'i taşımayan mü'min de olamaz,
müslim de olamaz.
Bütün organlarıyla, kalbiyle ve
bedeniyle ?emanet'i yerine getiren kişi, bütünüyle Allah'a teslim olmuş, böylece
?müslim' sayılmış ve ?silm'e (barışa ve huzura) girmiş olur. Emaneti yerine
getirmenin kural ve yollarını gösteren ?İslâm'a teslim olan ?müslimler', gerçek
huzur ve barış olan ?selâm'a' ulaşırlar.
İslâm, gerçek mü'min olmanın
kuralları ve yoludur. İyi bir mü'min, İslâmın gereklerine uydukça iyi bir müslim
olur. Zaten insanın görevi de budur.
Allah (cc) bütün insanlara:
?Ancak müslümanlar olarak can verin?[1]
diye davette bulunmaktadır. Müslümanlar dua ederken Allah'a şöyle yalvarırlar:

?(Yarabbi) canımı müslim
olarak al ve beni salih (doğru yolda olan) insanlar arasına kat.? (Yusuf:
12/101)

[2][1]
Bakara: 2/132.

[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan yayınları: 461-462.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik