Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- Müslümanların Denenmesi

2


2-
Müslümanların Denenmesi:

Müslümanlar
için sadace iman etmek yeterli değildir. İmanın kökleşmesi ve sağlamlaşması için
mü'minler çeşitli denemelerden geçirilirler.[1]

Allah (cc)
müslümanları, içlerinde kim kendi yolunda cihad ediyor, bu yolda kim sabrediyor
ortaya çıksın diye onları dener.[2]
Hz. Musa (as),
kendisi Tûr dağında iken kavminin altın buzağıya tapması üzerine onların
içerisinden Allah'tan af dilemek üzere yetmiş kişi seçmişti. Onlarda gördüğü
tereddüt üzerine Allah'a dua etti ve bu olayın kendileri hakkında bir imtihan (deneme)
olduğunu söyledi.[3]
Ayrıca inkâr
edenlerin müslümanlara karşı tavırları bir fitnedir. Böylece müslümanların
İslâm'a bağlılıkları denenmiş olur.[4]

Mü'minlere
yapılan bu azap ve işkence onları dinlerinden döndürmeye yöneliktir. Mü'min
böyle bir azapla imtihan edilebilir. Mü'min, tıpkı madenin deneme kazanında
kaynatılması gibi, azapla karşı karşıya getirilir. Böylece samimi müslümanla
gevşek müslüman ortaya çıkar. Bu konuda Kur'an şöyle buyuruyor:
?İnsanlardan
öylesi vardır ki, ?Allah'a iman ettik' der; fakat Allah uğruna eziyet gördüğü
zaman, insanların (kendisine yönelttikleri işkence ve) fitnesini Allah'ın
azabıyla bir tutar. Ama Rabbin'den ?bir yardım ve zafer' gelirse, andolsun; ?biz
gerçekten sizlerle birlikteydik' demektedirler. Oysa Allah, âlemlerin
sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir?? (Ankebût:
29/10)
Allah'ın azabı
şüphesiz insanlardan gelecek fitnelerden daha büyüktür. Mü'minler sürekli bir
biçimde bu tür fitnelerle karşılaşacaklar. Bu denemeyi başaranlar, imanlarında
samimi olanlar sonsuz mükâfatı kazanacaklar. Kur'an, mü'minlerin bu şekilde
denemeye tabi tutulduklarını haber veriyor.[5]

[1]
Ankebût: 29/2-3.

[2]
Muhammed: 47/31. Benzerleri için bak: Enfal: 8/17; Âli İmran: 3/152, 154;
Ahzab: 33/11.

[3] A'raf:
7/154-156.

[4] Furkan:
25/207; Mümtehine: 60/5.

[5]
Ankebût: 29/2-3; Bakara: 2/214; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları,
Beyan Yayınları: 208-209.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti