Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Fitne Unsurları

Fitne Unsurları


Fitne Unsurları:

Müminin dünya
hayatında nasıl yaşaması gerektiğini, herşeyin Yaratıcısı olan Allah en ince
ayrıntısına kadar bildirmiştir. Ancak insan istek ve tutkularını ölçü aldığında,
bedeni arzularını ve kendi beklentilerini dinin menfaatlerinin ve Allah'ın
hoşnutluğunun önüne alabilmekte, gaflet dolu bir ruh haline girebilmektedir.
Böyle olunca da Allah'ın, sakınmasını söylediği şeylerin içine büsbütün
dalabilmekte, titizlik göstermesi gereken konularda vurdumduymaz bir duruma
gelebilmektedir.
Allah, dünya
nimetlerinin geçici olduğunu ve dünyanın bir imtihan yeri olduğunu defalarca
bildirmesine rağmen böyle bir insan dünyayı kendine "asıl yurt" edinmekte,
ahiretten büsbütün yüz çevirebilmektedir.
Kuran'ı kendine
ölçü almayan bir insan, sadece dünyaya yönelik amaçlar edinebilmekte, imtihan
için yaratılan olaylar içinde boğulabilmektedir. Allah mal ve çocukların bir
fitne olacağını bir ayetinde şöyle haber vermektedir:
Mallarınız ve
çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir
(en güzel karşılık) O'nun katında olandır. (Tegabün Suresi, 15)
Arapçada
imtihan kelimesinin başka karşılıkları olmasına rağmen bunlar için fitne
kelimesinin kullanılması oldukça dikkat çekicidir. Çünkü insan, dünyadaki
görevini anlamazlıktan gelip "mutlaka evlenmeliyim", "bir yuvam, çocuklarım
olmalı", "mal mülk sahibi olmalıyım" diye düşünmekte, içinde bulunduğu cahiliye
toplumunun telkiniyle bunu dünyanın en önemli kuralı sanabilmektedir. Bu
insanların birçoğu, evlilik, mal-mülk ve çocuk sahibi olmak konusundaki
hassasiyetlerini Allah'ın emirlerini yerine getirme ve O'nun sınırlarını
korumada göstermemektedirler.
Allah çocuk
istemenin ve çocuk sahibi olmanın ölçüsünü yine Kuran'da vermiştir. Bu ölçüye
göre, adet olduğu için değil, Allah'ın rızasına uygun görüldüğü takdirde çocuk
istenir. Bu konudaki örnek Hz. İmran'ın karısının şu duasıdır:
Hani İmran'ın
karısı: "Rabbim, karnımda olanı, "her türlü bağımlılıktan özgürlüğe
kavuşturulmuş olarak" Sana adadım, benden kabul et. Şüphesiz işiten bilen Sensin
Sen" demişti. (Al-i İmran Suresi, 35)
Kuran'da
peygamberlerin benzer dualarından örnekler verilmekte ve inananlara bu konuda
yol gösterilmektedir:
Hz.
Zekeriya'nın duası şöyledir:
Orada Zekeriya
Rabbine dua etti: "Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu
Sen, duaları işitensin" dedi. (Al-i İmran Suresi, 38)
Hz. İbrahim ise
şöyle dua etmiştir:
"Rabbimiz,
ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş
(müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini)
göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve
esirgeyensin." (Bakara Suresi, 128)
Mal ise yine
Allah rızası ve dinin menfaatleri doğrultusunda kullanıldığında rahmete
dönüşecek ve ahirette olumlu karşılığı olan bir fayda sağlayacaktır. Bunun
dışında kalan kısmı ise fitne yani saptırıcı bir unsurdur. Mala yaklaşımda
müminler Hz. Süleyman'ın tavrını örnek alır, mal sahibi olmaktan kaçmasalar da
onu Allah'a yakınlaşmaya vesile sayarlar. Hz. Süleyman'ın tutumu Kuran'da şöyle
bildirilir:
Hani ona akşama
yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız
atlar sunulmuştu.
O da demişti
ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih
ettim." Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar.
"Onları bana
geri getirin" (dedi). Sonra (onların) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya
başladı. (Sad Suresi, 31-33)
Allah fitne
olarak belirttiği mal ve çocuklar konusunda başka uyarılar da yapmış, müminlerin
uyanık olmaları gerektiğine şöyle işaret etmiştir:
Ey iman
edenler, ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten "tutkuya
kaptırarak-alıkoyması"; kim böyle yaparsa, artık onlar hüsrana uğrayanların ta
kendileridir. (Münafikun Suresi, 9)Allah'ın rızasını gözeterek sahip olmadığı
sürece, mal ve çocuklarının insana ahirette hiçbir faydası olmayacaktır:
Ne malları, ne
çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar, ateşin
halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. (Mücadele Suresi, 17)

[1]

[1] Harun
Yahya, Kur'an'da Temel Kavramlar, Vural Yayınları: 26-28.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti