Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Yoldan Çıkarıcı Fitneler

Yoldan Çıkarıcı Fitneler


Yoldan Çıkarıcı Fitneler:

Kuran'ın bazı
ayetlerinde, inkarcıların durumlarını apaçık ortaya çıkarmak için Allah'ın bazı
olaylar yarattığına işaret edilmektedir. Bunlardan bir tanesinde şöyle buyrulur:

Böylece: "Allah
içimizden bunlara mı lütufta bulundu?" demeleri için onlardan bazısını bazısıyla
denedik (fitneye tabi tuttuk). Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil mi? (Enam
Suresi, 53)
Konu ile ilgili
ayetlerden bazıları şöyledir:
Biz senden önce
hiçbir Resul ve Nebi göndermiş olmayalım ki, o bir dilekte bulunduğu zaman,
şeytan, onun dilediğine (bir kuşku veya sapma unsuru) katıp bırakmış olmasın.
Ama Allah, şeytanın katıp-bırakmalarını giderir, sonra kendi ayetlerini
sağlamlaştırıp-pekiştirir. Allah, gerçekten bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Şeytanın (bu
tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü)
duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Allah'ın) bir deneme (fitne) kılması içindir.
Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler. (Hac
Suresi, 52-53)
Aşağıdaki
ayette de insanların bazılarının sapması için bir fitne olarak mal verildiğinden
söz edilir:
Onlardan bazı
gruplara, kendilerini denemek (fitne olması) için yararlandırdığımız dünya
hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha
süreklidir. (Taha Suresi, 131)
Söz konusu
denemeler, birtakım insanların iyi veya kötü olduklarının ortaya çıkarılmasından
ziyade, inkarlarının pekişmesi ve gerçeğin tartışmasız şekilde ortaya çıkması
görevini görmektedirler. Konu başka bir ayette ise şöyle bildirilmektedir:
Şu halde
onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları
dünya hayatında azablandırmak ve canlarının inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını
ister. (Tevbe Suresi, 55)
Allah'ın bazı
insanları bir ilim üzerine saptırdığı da Kuran'da şöyle haber verilmektedir:
Şimdi sen,
kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı,
kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün
mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt
alıp-düşünmüyor musunuz? (Casiye Suresi, 23)
Allah'ın
suçlarından dolayı saptırdığı böyle kimseler için artık bir çıkış yolu yoktur:
Şu halde
münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah, onları kazandıkları
dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi
istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol
bulamazsın. (Nisa Suresi, 88)

[1]
[1] Harun
Yahya, Kur'an'da Temel Kavramlar, Vural Yayınları: 19-21.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti