Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;

CC-
Fitne Sayılan Davranışlar:


a- Diní
Açıdan:1- Küfür-Şirk;


Kur'an,
?fitne öldürmekten (katl'den) daha büyük suçtur? demektedir.[1]
İslâma inanmayanların müslümanların inancına yönelik saldırıları şüphesiz
fitnedir ve savaştan daha tehlikelidir. Küfrün hakimiyeti, iman, Allah'a kulluk,
adalet, huzur ve saadet için engeldir. Mü'minler, inkârcıların bu çabalarına
karşı topluca mücadele vermek zorundadırlar. Burada ?fitne' kavramı kişisel
sıkıntıya işaret etmekten çıkmakta ve bir iman mücadelesinin sebebi haline
gelmektedir.
?Mü'min
erkekleri ve mü'min kadınları fitneye (azaba) uğratıp, sonra da tevbe etmeyenler;
onlar için Cehennem azabı vardır ve onlar için ateş azabı vardır.?
(Burûc: 85/10)
Müşriklerin,
müslümanları tekrar kendi dinlerine döndürmek için yaptıkları faaliyetler,
münafıkların iki yüzlü davranışları fitneden başka bir şey değildir. (Tevbe:
9/47-48)
Kur'an,
Tevhid'ten sapmayı, şirke ve küfre düşmeyi fitne kabul etmektedir ve bunu
katl'den (savaştan) daha çok kötü saymaktadır.[2]
Müslüman toplumları bozan, onları saptıran, onları günaha sürükleyen, hatta
insanlar arasında kanlı savaşların çıkmasına sebep olan şey fitnedir.
Bu nedenle
Kur'an mü'minlere Din yalnızca Allah'ın oluncaya ve fitne yeryüzünden kalkıncaya
kadar fitneye sebep olan müşriklerle mücadele etmeyi emrediyor.[3]
Müşriklerin ve şeytanın adımlarını izleyenlerin çıkardığı fitneler devam ettiği
müddetçe dünyada huzurun ve rahatın olması mümkün değildir. Eğer mü'minler
kötülük odaklarıyla mücadele etmeyi bırakırlarsa, yeryüzünde büyük fitne olur,
kaos ve bozgun giderek fazlalaşır.[4]


[1]
Bakara: 2/191, 217.

[2]
Bakara: 2/191.

[3]
Bakara: 2/193.

[4] Enfal:
8/73; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 213.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti