Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

4- Dünya Ni'metleri;

44- Dünya
Ni'metleri;


Allah'ın
(cc) insanlara verdiği hem iyilikler, hem de kötülükler birer deneme (fitne)
aracıdır.[1]
İnsan ni'metlere karşı şükürle; zorluk, darlık ve belâlara karşı sabırla denenir.
Fakat insan çoğu zaman nankörlük yapar. Üstesinden gelemeyeceği bir sıkıntıyla
karşılaşınca hemen Rabbine yalvarır. Geniş bir ni'mete, mala ve zenginliğe
kavuşunca da kibirlenir, malını kendi bilgisi ve kurnazlığıyla elde ettiğini
zanneder.
Böyle bir
tavra karşı Kur'an şu açıklamayı yapıyor:
?...Hayır
o bir fitnedir (imtihandır), fakat çokları bunu bilmiyorlar.?
(Zümer: 39/49)
Rabbimizin
dünya ni'metlerini ve dünyaya ait bütün göz kamaştırıcı güzellikleri insanların
hizmetine sunması, bir deneme sebebidir. Ancak inanan kişi bu geçici
güzelliklere ve zenginliklere aldanmamalı. Çünkü Allah'ın katında olan
güzellikler, ya da iman edip salih amel işleyen kulları için hazırladıkları daha
çok ve daha kalıcıdır.[2]

Dünya
ni'metlerinin fitne-deneme olarak nitelendirilmesi insan için eğitici bir
hatırlatmadır. O, insanın iç kuvvetlerini geliştirir, dikkatini keskinleştirir,
yaşadığı realitenin boyutlarını kavramasına yardımcı olmak üzere onu uyarır.
Kur'an, varlığı âyetler (ibret ve işaretler) olarak değerlendirir ve ni'metleri
bile bu bağlamda fitne olarak nitelendirir.[3]


[1]
Enbiya: 21/35.

[2] Tâhâ:
20/131.


[3]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 215.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti