Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanların ve Toplulukların Denenmesi

İnsanların ve Toplulukların Denenmesi


İnsanların ve Toplulukların Denenmesi:


Bazı kavimlere
elçiler gönderilmesi onlar için ilâhî imtihan sebebidir. Meselâ, Sâlih (a.s.),
kendisini ve mü'minleri uğursuzlukla suçlayan Semud kavmine; ?...Uğursuzluğunuz(un
sebebi), Allah katında (bulunan takdiri)dir. (Kötü amel işleyene o uğursuzluğu
takdir etmiştir.) Doğrusu siz (çeşitli olaylarla) imtihan edilen bir
topluluksunuz.? (27/Neml, 47). Ayrıca Hz. Sâlih'in kavmi Semud'a bir dişi
devenin verilmesi onlar için bir deneme idi (54/Kamer, 27-29).
Allah (c.c.),
Peygamberimiz'e Mekke hayatında gösterdiği bir rüyası ve ?Kur'an'da lânet
edilmiş ağaç? ile insanları denemişti (17/İsrâ, 6). Kimilerine göre
Peygamberimiz'in buradaki rüyasından maksat O'nun gördüğü herhangi bir düş değil;
Mirac olayıdır. Çünkü âyette geçen ?rü'yâ? kelimesi Arapça'da görmeyi ifade eder.
Sıradan bir rüyayı herkes görebilir. Rüyaların da olağanüstü bir tarafı yoktur.
Peygamberimiz'e gösterilen, ya da O'nun gördüğü şey Mirac yolculuğu ve
karşılaştığı olağanüstü durumlardır. Bu olay insanlar için bir deneme aracı
olmuştu. Peygamberimiz (s.a.s.) Mirac olayını anlatınca müşrikler O'nunla alay
ettikleri gibi, bazı zayıf imanlı müslümanlar da O'nu terketmişlerdi. Gerçekten
iman edenlerin imanı ise bu denemeden sonra bir kat daha kuvvetlenmişti (Muh.
İbn Kesir, 2/386; Beydavî, 1/575; Fî Zılâli'l-Kur'an, 4/2237; Elmalılı, 5/309;
Y. K. Çağdaş Tefsiri, 5/230).
Kimileri,
Peygamberimize gösterilen bu rüya; kâfirlerin Peygamberimiz ve müslümanlar
karşısında mutlaka yenilecekleri anlamına gelebilir demişlerdir. Peygamberimiz (s.a.s.)
henüz Mekke'de müslümanlar çok zayıf iken İslâm'ın gâlip geleceğini, kâfirlerin
mağlup ve zelil olacaklarını haber verdiği zaman müşrikler O'nu alaya aldılar,
zayıf imanlılar böyle bir müjdeye inanmadılar. Ancak gerçek mü'minler
Peygamber'in bu vaadine kesin kanaat ettiler. Böyle bir olay o toplum için bir
deneme idi (Keşşâf, 2/648; Y. K. Çağdaş Tefsiri, 5/230).
?Kur'an'da
lânet edilmiş ağaç? da bir imtihan aracı yapıldı. Bu ağaç, Buhârî ve Müslim'de
geçen bir hadise göre zakkum ağacıdır (nak. Muh. İbn Kesir, 2/386). Cehennem'de
yaratılmış olan bu ağaç, oradaki azâbı simgeler. Orada azap görenin yiyeceği
odur. Allah (c.c.) bununla inkârcıları korkutmakta ve onları Cehennem'den
sakındırmaktadır. Kur'an'da üç âyette geçmektedir (37/Saffât, 62-67; 44/Dûhan,
42-46; 56/Vâkıa, 51-54). (Zakkum, bir ağaç cinsidir. Arabistan'ın Tihâme
bölgesinde yetişir. Tadı çok acı, kokusu da çok kötüdür. Dallarını koparan
kimsenin ellerine ve bedenine ağaçtan çıkan sıvı bulaştığı takdirde, o kimse bir
çeşit deri hastalığına yakalanır. -Tefhimu'l Kur'an, 5/21-).

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti