Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

4- Ni'met veya Külfetle Deneme

4


4- Ni'met veya
Külfetle Deneme:

Fitne, gerçek
olanı sahte olandan, iyi olanı kötü olandan, kirliyi temiz olandan ayırmak
olduğuna göre, hayatın akışında olumlu ve olumsuz tarafıyla ortaya çıkabilir.
Kur'an'ın işaret ettiği gibi insan bazen risk taşıyan, mal, mülk, evlat ve
sağlık gibi ni'metlerle, bazen de yokluk, hastalık, şeytan ve düşman saldırısı
gibi şeylerle denemeye uğratılır. Bu bakımdan çekilen zorluk, mal, zulüm, kadın,
çocuk, saptırma, azap, silahlı çatışma, kalbe gelen vesvese gibi şeylerin hepsi
de fitnedir.
Rabbimiz (cc)
şöyle buyuruyor:
?Onlardan
bazı zümrelere kendilerine denemek (fitneye uğratmak) için verdiğimiz dünya
hayatını süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.?
(Tâhâ: 20/131)
Kur'an, insanın
imandaki samimiyetini denemek için hayır ve şerr ile imtihan olunduğunu haber
veriyor.[1]
İnsan hayatın geçici güzellikleriyle de sınava çekilir.[2]

Mal ve evlat
insan için bir fitnedir, deneme aracıdır.[3]
Bol rızık ve verilen nimetler[4]
birer fitne olduğu gibi, başa gelen üzüntü ve kaderler[5],
belâ ve musibetler de birer fitnedir.[6]
İnsanlardan
bazılarına Allah'tan gelen rızık, iman ve mağfiret gibi iyiliklerin sebebini
bilmek mümkün olmayabilir. Allah (cc) bu şekilde insanları birbiriyle deniyor ve
şükredenlerin belli olmasını istiyor.[7]

Dinde iki yüzlü
davranan münafıklar çeşitli olaylarla ibret almaları ve hatalarını terketmeleri
için sürekli denenirler. Ancak onlar çoğu zaman bu fitnenin (denemenin) farkında
olmazlar.[8]

Allah (cc)
doğru yola giren kimseler için rızkı bollaştırır. Bunun sebebi de onların
şükredip şükretmeyeceklerini, takva sahibi olup olmayacaklarını denemektir.[9]

[1]
Enbiya: 21/35.

[2] Tâhâ:
20/131.

[3] Enfal:
8/28; Teğabûn: 64/15.

[4] Zümer:
39/49.

[5] Tâhâ:
20/40.

[6] Tevbe:
9/126; Hacc: 22/11.

[7] En'am:
6/53.

[8] Tevbe:
9/126.

[9] Cinn:
72/16-17; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları:
210-211.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti