Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi

Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi

Allah Yolunda
Öldürülenlere Şehid Denilmesi

Kur'an'a baktığımızda, ?şehid?
kavramının bizzat ?Allah yolunda öldürülen? anlamına kullanılmadığını, çok geniş
anlamının olduğunu, öncelikle de şâhid/tanıklık eden, eşyanın hakikatlerini
müşâhede eden gibi anlamları içerdiğini görürüz.
Peki, neden İslâm kültüründe
?Allah yolunda öldürülen kişi?ye ?şehid? adı verilmiştir? Çünkü şehâdet (şehidlik)
ilimle, yaşayışla, adâletle Hakka şâhidlik olduğundan, bunun bir göstergesi
olarak Allah yolunda cihadla canını vermeye de şehâdet denmiş ve bu şekilde
canlarını fedâ edenlere de şehid adı verilmiştir. Doğru olduğuna inandığı şey
için kişinin hayatını fedâ etmesi, imanındaki ihlâsın bir göstergesidir. Nitekim
Rasûlullah (s.a.s.) da hadislerinde Allah yolunda öldürülen anlamında şehid
kavramını kullanmıştır. Fakat şunu belirtmekte fayda vardır ki; şehid olmak,
mutlaka savaşta ölmeyi gerektiren bir durum değildir. Belki savaşta Allah
yolunda ölmek, şehâdetin bir yan özelliğidir, aslından değildir. Şehâdetin özü,
yakînî ilim, adâlet, takvâ ve yaşayışla Hakka şâhid olmaktır. Buna göre, ?Allah
yolunda cihad esnasında öldürülen her mü'min şehid, fakat her şehid Allah
yolunda mücâdele sırasında öldürülen değildir? diyebiliriz. Yani şehid, Allah
yolunda öldürülen anlamını da içermektedir. O halde Allah yolunda şeytânî güçler
tarafından öldürülen mü'mine şehid derken, şehid kelimesinin Kur'an'da
kullanıldığı şekilde mutlak ve geniş anlamını unutmamak gerekir.

[1]


[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar