Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Peygamberlerin Şâhid Oluşu.

Peygamberlerin Şâhid Oluşu

Peygamberlerin
Şâhid Oluşu

Allah (c.c.) kendisi her şeyin
şâhidi (veya şehidi) olduğu gibi, aynı zamanda peygamberler de gerçeğin ve
insanların yaptıklarının birer şâhididirler (16/Nahl, 84). Kur'an, Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in bir ?şâhid' olarak gönderildiğini sık sık vurgular (33/Ahzâb, 45;
48/Fetih, 8; 73/Müzemmil, 15). Peygamberimiz aynı zamanda bütün insanların
şâhidi olacaktır (4/Nisâ, 41).
Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl
şehid/şâhid ise, O'nun ümmeti de insanlar üzerine bir şehidler topluluğudur.
Kur'an bunu çoğul halinde ?şühedâ' olarak kullanıyor (2/Bakara, 143; 22/Hacc,
78). İslâm ümmeti bu mânâda bütün insanlar üzerinde şühâdadırlar/şâhittirler.

Onlar, yeryüzünde hakikatin
gerçek şâhidleridir.
Kur'an, yeryüzünde bozgunculuk
yapıp doğru yoldan uzaklaşan ve İlâhî vahye inanmayanları, iddialarını isbat
etmeye çağırıyor (28/Kasas, 75). Allah adına uydurdukları hükümlerin, doğru
yolda olduklarının şâhitlerini getirmeleri isteniyor. Onlar elbette bu
yaptıklarının doğruluğunu isbat edecek doğru şühedâ bulamazlar.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar