Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah Yolunun Şehidleri

Allah Yolunun ŞehidleriAllah Yolunun
Şehidleri


Allah yolunda öldürülmek
anlamında ?şehidliğin' derecesi çok yüksektir. Onlar, insan için pek sevimli
olan canlarını Allah uğrunda, O'nun adının yüce olması (îlâ-yı kelimetullah)
için, İslâm'ın yücelmesi ve korunması için fedâ ederler.
Rabbimiz, şehidlerin kendi
katında ölmeyip diri olduklarını ve Allah'ın verdiği şeylerle rızıklandıklarını
açıklıyor (3/Âl-i İmrân, 169-171).
?Ve sakın Allah yolunda
öldürülenlere ?ölüler' demeyin; hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda
değilsiniz.? (2/Bakara, 154)
Allah, kendi yolunda ölenlerin
ücretini vereceği gibi, onların bütün günahlarını da affedecek ve onları
altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır (3/Âl-i İmrân, 195).
Peygamberimiz
de bir çok hadisinde Allah yolunda mal ve can ile çalışmanın, malı ve canı Allah
yolunda fedâ etmenin faziletini, Allah katındaki değerini anlatmaktadır.
?Bu kadar yüce derecelere
ulaşacak olan şehid kimdir?? sorusu sorulabilir.
Bu konuda farklı görüşler
vardır. Ama şu hadis bize bu konuda bir ipucu vermektedir. ?Kim Allah
yolundadır?' diye sorulan bir soruya karşılık Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle
buyurdu: ?Kim Allah'ın adını, hükmünü yüceltmek, her şeyin üstüne çıkarmak
için savaşırsa, o Allah yolundadır.? (Buhârî, İlim 45, 1/42, Cihad 15, 4/24;
Müslim, İmâre 149-150, hadis no: 1904, 3/1512; İbn Mâce, Cihad 13, hadis no:
2783, 1/931; Ahmed bin Hanbel, 4/392, 397, 402, 405, 417)

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar