Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kutsallığın Kaynağı

Kutsallığın Kaynağı

Kutsallığın
Kaynağı:

Ölümlerin nicesi telef
olmaktır. Ölümlerin çoğu iftihar vesilesi olmaktan uzaktır; hatta utanç verici
ne kadar ölümler vardır. Şehâdete götüren ölüm ise çok farklıdır. Kur'an
tâbiriyle ?fî sebîlillâh -Allah yolunda-? olup, insanlık ve mukaddes bir
hedef (Allah rızâsı) uğruna, muhtemel, şüpheli, riskli veya kesin dünyevî
tehlikelere karşı, şehâdet mertebesiyle yüceltilen bir ölüm olarak tanımlanır.

Şehâdetin iki esâsı vardır.
Birinci rüknü, mukaddes bir hedef için fî sebîlillâh/Allah yolunda varlığını
fedâ etmesi, diğeri ise bunun açıkça yapılmasıdır. Normal olarak şehâdet
esnâsında cinâyet de sözkonusudur ve bu durum da şehâdette mevcuttur. Yani, bu
amel; maktûle nisbet edildiğinde şehâdet olmasıyla mukaddes; katile nisbetiyle
ise bir cinâyettir, aşağılıktır, âdîliktir.
Şehâdet, mukaddes bir hedef
uğruna, şahsın kendi arzusuyla veya şahsî düşüncelerden ve ihtiraslardan arınmış
olmasına binâen, muhakkak ki iftihârı gerekli olacak ve taltif edilecek yüce bir
makamdır, kahramanlığın ta kendisidir. Ölüm çeşitleri içinde yücelik ve iftihar
vesilesi olabilecek, dünya hayatından daha üstün, daha güzel, daha mukaddes
sayılabilecek ancak ve ancak şehâdettir.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar