Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)

1

1-
Dünya ve Âhiretin
Şehîdi (Hükmen

Şehid):

Bunlar, İslâm uğruna savaşırken
ölen kimselerdir. Kur'an bunlara; Allah yolunda öldürülenler demektedir.[1]
Yol kesen soyguncular tarafından öldürülen de bu şekilde şehid sayılır. Allah
yolunda öldürülen şehidler yıkanmaz ve kefenlenmez. Bunlara dünyanın ve âhiretin
şehidi denilir. Çünkü dünyada müslümanlar onlara şehid muâmelesi yaparlar,
âhirette ise zaten şehid kabul edililirler.

[2]
Kâfirlerle savaştığı sırada,
düşman tarafından öldürülen veya asiler, yol kesen soyguncular tarafından
öldürülen yahut evine giren hırsızların ağır bir cisim veya kesici bir alet
kullanarak öldürdükleri kimsedir. Savaş alanında yaralı bulunan, yaralarından,
göz veya kulağından kanlar akan ve bu durumda vefât eden kişi de, bu kısım
şehîdlerdendir. Mal, can, namus ve benzeri müdafaalarda, zulüm ve haksızlıkla,
suçsuz yere öldürülen kişi, kimin tarafından öldürülürse, öldürülsün, bu
şehîdlerden sayılır. Müslüman, âkil, baliğ olduğu halde, hayız, nifas ve
cünüplükten temiz olarak şehîd olanlar yıkanmaz, kefenlenmez, kanları ve
elbiseleriyle gömülürler. Ancak onların üzerindeki kürk, palto, parke, silah,
mest ve benzeri fazlalıklar çıkarılır. Yıkanmadan gömülmeleri, Hz. Muhammed
(s.a.v)'in: ?Onları kanlarıyla gömün"[3]
şeklinde hadisine dayanmaktadır. Bu kısım şehîdlerin her birine, "hükmî şehîd"
denir. Bu kısma giren şehîdler, elbiseleriyle gömülünce, elbiseleri onlar için
kefen sayılır. Vücutlarının her tarafı elbiseleriyle örtülür. Elbiseleri
vücutlarını örtmek için yetmezse, başka bir şeyle örtülmeleri temin edilir.[4]


[1]
Bakara: 2/154.

[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 616. Ahmet
Kalkan, İslam Akaidi: 378.

[3]
Neseî, Cenâiz, 82, Cihâd, 37; Ahmed b. Hanbel, III, 299, V, 431.

[4]
Nureddin Turgay, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/24.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar