Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu

Allah

Allah'ın Her Şeye
Şehîd Oluşu:

Şu âyetlerde Allah'ın her şeyin
şehîdi olduğu, her şeyin içyüzünü bildiği ve insanlar arasında haklının ve
haksızın kim olduğuna karar vereceği anlatılır:
"Vallahu alâ külli şey'in
şehîd -Allah her şeye şehîddir-." (Nisâ: 4/33; Hacc: 22/17; Ahzâb: 33/55;
Sebe': 34/47; Mücâdele: 58/6; Bürûc: 85/9; Âdiyât: 100/7)
"Ve kefâ billâhi şehîdâ
-Allah'ın şehidliği yeterlidir-." (Nisâ: 4/79, 166; Yûnus: 10/29; Ra'd:
13/43; İsrâ: 17/96; Ankebût: 29/52; Ahkaf: 46/8)
"Vallahu şehîdun alâ mâ
ta'melûn -Allah yaptıklarınıza şehiddir-." (Âl-i İmrân: 3/98)
"Allahu şehîdun alâ mâ
yef'alûn -Allah yaptıklarına şehiddir-." (Yûnus: 10/46)
"Ve ente alâ külli şey'in
şehîd -(Yâ Rabbi,) Sen her şeye şehidsin-." (Mâide: 5/117)
"Evelem yekfi birabbike
ennehû alâ külli şey'in şehîd -Rabbinin her şeye şehidliği yetmez mi?-" (Fussılet:
41/53)
"Allahu şehîdun beynî ve
beyneküm -Bizimle sizin aranızda Allah şehiddir-." (En'âm: 6/19)

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar