Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- Âhiretin Şehid

22- Âhiretin


Şehidi:


Bunlara âhirette şehid
muamelesi yapılması umulur. Hata yoluyla öldürülenler, Allah yolundaki savaşta
yaralanıp da sonradan ölenler, çocukken ölenler, yanarak, boğularak, göçük veya
çığ altında kalarak, salgın hastalık dolaysıyla ölenler, malını, ırzını veya
toprağını koruma uğruna ölenler, doğum yaparken ölen kadınlar, gurbette veya
ilim yolunda ölen müslümanlar da bu gruba girerler.

[1]
Bir kısım şehîdler de, yalnız
âhiret hükmü bakımından şehîd sayılırlar. Hata yoluyla öldürülen ve varislerine
diyet verilmesi gereken kimse ile savaş veya asilerle çatışma sırasında
yaralanıp da, çatışma bittikten sonra bir tarafa çekilerek yiyip içtikten,
konuştuktan veya uyuduktan yahut ilaç kullandıktan yahut da aklı başında olarak
üzerinden bir namaz vakti geçtikten sonra vefât eden müslüman gibi...
Âkil ve baliğ olmayan yahut
hayızlı, nifaslı veya cünüp iken şehîd olanlar da, bu kapsama girmektedirler.
Bunlar diğer ölüler gibi
yıkanır, kefenlenir ve namazı kılındıktan sonra gömülürler.
Bir de, yanarak ölen, suda
boğulan, göçük, çığ, toprak veya bina altında kalan, vebâ gibi salgın
hastalıklardan vefât eden, veya akrep sokmasından ölen, gurbette veya ilim
yolunda ya da cuma gecesinde vefât eden müslümanlar da bu hükümdedir. Doğumdan
vefat eden kadın da böyledir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu kısma giren, savaş
dışındaki şehîdler hakkında söylemiş olduğu hadisler vardır.[2]


[1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 616-617. Ahmet
Kalkan, İslam Akaidi: 378.[2]
Bakınız, Buhârî, Ezan, 32, Cihâd, 30; Müslim, İmâre, 164; Tirmizî, Cenâiz,
65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Ahmed b. Hanbel, I, 22, 23, II, 323, 325. Nureddin
Turgay, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/24.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar