Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehidin Mirası Zaferdir

Şehidin Mirası Zaferdir

Şehidin Mirası
Zaferdir

Elbet şehid verilecektir. Ama
her şehide karşılık İslâm saflarına bir melek ordusu katılacaktır. Her şehidin
yere düşmesi, ortalığı bir şimşek gibi aydınlatacak ve o şimşeğin şiddetinden
düşmanın bir ordusu kahrolacaktır. Bir Seyyid Kutub asılırsa, doğacak bin çocuğa
Seyyid Kutub ismi verilecek, onun gösterdiği "yoldaki işaretler" tâkip
edilecektir. Şehidler diridirler. Şehid, toprağa düşmüş öyle bir tohumdur ki,
verdiği başakta bin mü'min kalbi çarpar. Ve o başak, saf kuvvet, saf inançtır.
O başağın dikeni ve samanı yoktur. Bir şehid kanı kara toprağa düşmesin, en kısa
zamanda, o kandan bin müslüman dirilmedikçe o toprak rahat etmeyecektir. Her
şehid verdikçe dâvâmız bir adım daha ilerliyor.[1]
Aslında "şehid verdikçe" değil; "şehid kazandıkça" denmeli, çünkü şehid, dâvânın
kaybettiği bir yiğit değil; kazandığı bin yiğittir.
Zafer, temennilerle
gerçekleşmez. Söylenen her söz ölüdür, ne zaman ki o söz uğrunda can fedâ edilse
o zaman dirilecek ve canlar arasında yaşanabilecektir. Uğrunda can fedâ
edilmeyen inançlar cansızdırlar, hayattan habersizdirler. Bundan ötürüdür ki;
iman hicreti, hicret cihadı, cihad kıtali, kıtal de şehâdeti gerektirir.
Müslümanca yaşamanın mümkün olmadığı yerde, yerin altı üstünden hayırlıdır.
Gerçek hayat; ma'siyet içinde yaşamak değil; Hakk'ın çizgisinde ölebilmektir.
Yani, cihad mektebinde okuyup şehid olarak mezun olmaktır.

[2]


[1]
Sezai Karakoç, Dirilişin Çevresinde, s. 111.

[2]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar