Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Adâlet ve Şehâdet

Adâlet ve Şehâdet


Adâlet ve Şehâdet:

Şehâdet, ancak adâlet
duygusuyla gerçekleştirilebilir. Yerde ve gökte mutlak anlamda İlâhî adâlet
vardır. Allah'ın adâlet sıfatının tecellisi bütün yaratıkları kuşatmıştır.
İnsanlar arasındaki adâletin sağlanması da hakkıyla ?şâhitlik' yapmakla
mümkündür. Kur'an, hukukî anlamda yapılacak şehâdetin de hakkıyla yapılmasını
emrediyor. Bu şehâdet adâlet sahibi kimseler tarafından yerine getirilir.[1]

Kur'an, borçlanmalarda,
vasiyetlerde, zinâ ve iftira cezalarında şâhid getirilmesini bu gibi şeylerin
şâhitlerle isbatlanmasını emrediyor.[2]
Müslüman ve iffetli kadınlara zinâ iftirası yapıp da bunu dört şâhitle isbat
edemeyenlerin şâhitlikleri ebediyyen kabul edilmez.[3]
Kıyâmet günü Allah (c.c.) bütün herkes ve her şey üzerine şâhiddir. O, elbette
dünya hayatında her şeye tanıklık ediyor. Hesap günü de O, insanların
yaptıklarına şâhitlik edecektir.[4]

Bütün insanlar da kendi
şâhitleriyle (peygamberiyle) diriltilir ve hesapları görülür.[5]
Peygamberimiz (s.a.s.) hem kendi ümmeti üzerine, hem de bütün insanlar üzerine
şâhid olarak getirilir.[6]
Ayrıca her insanın elleri ve ayakları, derisi, kulağı ve gözü kendi aleyhine
şâhitlik edecektir.[7]

Allah'a ve Rasûlüne itaat
edenler, kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sâdık olanlar, sâlih
ve şühedâ (şâhidler/şehidler) ile beraber olurlar. Onlar gerçekten güzel
arkadaştır.[8]
Buradaki ?şühedâ' yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız anlamda Hakk'a şâhitlik
edenler olabileceği gibi, Allah yolunda canlarını fedâ eden şehidler anlamına da
gelebilir.
Şehâdet, ilimle ve yaşantı ile
Hakk'a şâhitlik etmek olduğu için, bunun göstergesi olarak Allah yolunda can
vermeye de ?şehâdet-şehidlik' denilir. Bu yolda canlarını fedâ edenlere ?şehid'
denilir. Bu şehidlik, şehâdetin bir başka şekilde gerçekleşmiş halidir. Ancak
asıl ?şehâdet' yakîn bilgi (ilim), adâlet, takvâ ve İslâmî yaşayışla Hakk'a
şâhit olmaktır. Bu mânâda bütün güzel mü'minler birer şehiddir.

[9][1]
Mâide: 5/8, 44; Talâk: 65/2.

[2]
Bakara: 2/282; Nisâ: 4/15; Nûr: 24/4, 6-9.

[3]
Nûr: 24/6-9.

[4]
Nisâ: 4/159; Yûnus: 10/29; Ra'd: 13/43...

[5]
Nahl: 16/84.

[6]
Nahl: 16/89; Nisâ: 4/42.

[7]
Fussilet: 41/20-22; Yâsin: 36/65; Nûr: 24/24.

[8]
Nisâ: 4/69.

[9]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 613-614.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar