Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

3- Dünya Şehidi

33- Dünya


Şehidi:


Allah yolundaki bir savaşa
katılmasına rağmen Allah rızâsı için değil de, başka bir amaçla savaşıp ölenler.
Bunlara dünyada insanlar şehid dese bile Allah'ın katında onlar sehid
sayılmazlar. Bunların durumunu sadece Allah bilir.

[1]
Kalbinde Allah rızasını
taşımayan, başka duygu ve düşüncelerle hareket eden riyâkâr ve gösteriş ehli
münafıklar, müslümanlarla beraber savaşa katıldıkları zaman, kâfirler tarafından
öldürülürlerse, dünya hayatında şehîd muamelesine tabi tutulurlar. Bunlar da
"hükmî şehîd" sınıfından kabul edilir, yıkanmaz, cenâze namazları kılınır ve
elbiseleriyle gömülürler. Fakat, yukarıdaki hadislerde ifâde edildiği gibi,
Allah onların kalbini bilir. Âhirette kendilerine herhangi bir mükâfat yoktur.
Cehennem ateşi ile cezalandırılırlar. Böyle insanların gerçek yüzünü Allah
bilir. İnsan olarak bizler, tam manasıyla bilemeyiz. Onların hakkında, dış
görünüşlerine, hal, hareket ve davranışlarına göre hükmederiz.[2][1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 617. Ahmet
Kalkan, İslam Akaidi: 378.[2]
İbn Abidin, Reddu'l-Muhtar, Mısır tsz. I, 848 vd; el-Meydanî, el-Lubâb,
İstanbul, tsz, I, 135 vd; Abdurrahman el-Cezirî, Kitabu'l-Fıkhi ala'l-Mezahibi'lArbaa,
Mısır, tsz. I, 527 vd. Nureddin Turgay, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/24.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar