Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehidliğin Fazileti

Şehidliğin Fazileti

Şehidliğin
Fazileti:

Şüphesiz şehidlik üstün bir
makamdır. Allah (c.c.) bu makamı kendi uğrunda veya dininin uğrunda, yalnızca
O'nun rızâsı için çalışıp gayret gösterirken, cihad ederken ölen kimselere
vermektedir. Bizim bazı ölüler hakkında şu veya bu sıfatı kullanmamız fazla
bir şeyi değiştirmiyor. Allah (c.c.) kendi yolunda çalışanları ve bu uğurda
canlarını Cennet karşılığı seve seve verenleri bilmektedir. Bazı ölüler
hakkında bizim ne dediğimiz değil; Allah'ın o ölüye nasıl muâmele edeceği
önemlidir.
Çağımızda ?şehidlik' kavramı da
diğer birtakım değerler gibi yıpratıldı, biraz da ucuzlatıldı. Şehid ve
şehâdetin ne olduğu bu kadar açıkken, bazıları İslâm'ın dışındaki dinler ve
ideolojiler veya kendi uydurdukları sistemleri uğruna ölenleri ?şehid'
saymaktadırlar. Hatta Allah'ın dinine karşı savaşanlara, Allah'ın dini gelmesin,
insan ve toplum hayatına hâkim olmasın diye çalışırken ölenlere bile Kur'an'ın
bu kelimesini kullanıyorlar.
Açıktır ki bu övgü sıfatı,
İslâm'a âit bir değerdir. Hayatlarına İslâmî ilkeleri temel almayanların, İslâmî
değerlere karşı olanların, kendi kutsalları uğruna ölenler hakkında bu kelimeyi
kullanmaya hakları yoktur. Kendi ölülerine başka bir isim vermeleri daha uygun
olur. Böylece sağ iken önem vermedikleri İslâmî bir hükme, öldükten sonra da
uymama dürüstlüğünü göstermiş olurlar. Zaten onlar ölülerine hangi ismi
verirlerse versinler; Allah'a dönen ölünün durumunu Yüce Rabbimiz herkesten çok
iyi bilmektedir. Onu dünyada iken peşinden gittiği inancına ve işlediği ameline
göre hesaba çekecektir.
Tekrar vurgulama gerekir ki
?şehâdet' olayı, Allah'a ve O'nun bütün âyetlerine güçlü bir tanıklıktan sonra,
bu tanıklığın bir gereği olarak O'nun dinine iman, sâlih amel ve cihadla yardım
etmenin ve bu uğurda canı fedâ edebilmenin bir sonucu ve mükâfatıdır. İslâm
gerçeğine samimi bir müslüman olarak şehâdet etmeyen birisinin cenazesine
?şehid' demenin bir faydası yok, zararı çoktur.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar