Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehidlerin Çeşitleri

Şehidlerin Çeşitleri

Şehidlerin
Çeşitleri

Şehidleri birkaç gruba ayırmak
mümkündür. Çünkü hadislerde farklı şekillerde ölenlere ?şehid' denmektedir.
1- Hükmen şehid: Bunlar,
İslâm uğruna savaşırken ölen kimselerdir. Kur'an bunlara; Allah yolunda
öldürülenler demektedir (2/Bakara, 154).Yol kesen soyguncular tarafından
öldürülen de bu şekilde şehid sayılır. Allah yolunda öldürülen şehidler yıkanmaz
ve kefenlenmez.
Bunlara dünyanın ve âhiretin
şehidi denilir. Çünkü dünyada müslümanlar onlara şehid muâmelesi yaparlar,
âhirette ise zaten şehid kabul edililirler.
2- Âhiretin şehidi:
Bunlara âhirette şehid muamelesi yapılması umulur. Hata yoluyla öldürülenler,
Allah yolundaki savaşta yaralanıp da sonradan ölenler, çocukken ölenler,
yanarak, boğularak, göçük veya çığ altında kalarak, salgın hastalık dolaysıyla
ölenler, malını, ırzını veya toprağını koruma uğruna ölenler, doğum yaparken
ölen kadınlar, gurbette veya ilim yolunda ölen müslümanlar da bu gruba girerler.
3- Dünya şehidi: Allah
yolundaki bir savaşa katılmasına rağmen Allah rızâsı için değil de, başka bir
amaçla savaşıp ölenler. Bunlara dünyada insanlar şehid dese bile Allah'ın
katında onlar sehid sayılmazlar. Bunların durumunu sadece Allah bilir.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar