Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanların Şâhid Olması

İnsanların Şâhid Olmasıİnsanların Şâhid
Olması:


Şehid' ismi, Allah hakkında
kullanıldığı gibi insanlar hakkında da kullanılmaktadır. Bu kullanımların daha
çok Türkçe'deki ?şâhitlik-tanıklık' anlamı taşıdığını görmekteyiz.
?Şehid'in
çoğulu ?şühedâ' Kur'an'da daha çok ?şâhitler' mânâsında kullanılmaktadır. Bu
çoğul hali müşrikler hakkında kullanıldığı zaman, sahte tanrılar, müşriklerin
yardımcı sandığı kimseler veya onların lehine şehâdet edecekleri umulan kimseler
anlamı anlaşılmıştır.
İslâm ümmeti diğer insanlar
üzerine ?şühedâ'-şâhidler' olarak seçilmiştir.
?Böylece sizi, insanlara
?şühedâ-şâhitler (ve örnek) olmanız için vasat (orta) bir ümmet kıldık.
Peygamber de sizin üzerinizde ?şehid-tanık' olsun?? (2/Bakara, 143).
Allah (c.c.) zafer ve hüzün
günlerini insanlar arasında devredip durur. Bunun sebebi, Allah'ın insanlar
arasından ?şühedâ-şâhitler veya şehitler' seçmek istemesidir (3/Âl-i İmrân,
140).
Mü'minler,
şehâdet sahibi kimseler (şühedâ) ile beraber haşr olunmayı (hesaba çekilmeyi)
isterler (3/Âl-i İmrân, 53). Allah'a ve Rasûlüne itaat eden kimseler her zaman
peygamberler ve ?şühedâ' ile beraberdirler (4/Nisâ, 69; 3/Âl-i İmrân, 140).

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar