Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehidin Bedeni

Şehidin Bedeni

Şehidin Bedeni:

İslâm'ın her emrinde binlerce
hikmet, maslahat ve güzellikler vardır. Herhangi bir müslümanın ölümünde, o
mevtâyı usûlünce yıkadıktan, ona gusül verdirdikten sonra, temiz bir kefenle
sarmak, cenâze namazını kılmak ve sonra defnetmek, bütün şahıslara gerekli bir
görevdir. Ancak, bu yapılan görevde bir istisnâ vardır; o da şehiddir. Şehid
için sadece cenâze namazı kılınır, sonra o defnedilir. O yıkanmaz, ona gusül
verilmez. Onun üzerindeki elbiseler çıkartılıp kefenlenmez asla.
Bu istisnânın kendisi, bir sır
ve semboldür. Şehidin ruh ve şahsiyeti o derece temiz ve her şeyden arınmış
durumdadır ki, bu pâklık onun bedenine, kanına ve giyimine tesir etmiştir.
Şehidin bedeni öyle bir cesettir ki, ruhun hükümleri onda câri olmuştur. Aynı
şekilde, şehâdet vakti üzerinde bulunan elbisesi de şehide câri olan hükme
bürünür, kefen yerine geçer. Şehidin her şeyi, elbisesi ve bedeni de, Hakk'a
kulluk ve teslimiyeti, tertemiz fedâîliği nedeniyle büyük şeref kazanmış
olmaktadır. Şehid, eğer bir savaş meydanında, emânet ve sınav olarak kullandığı
o canı, sahibine/verene teslim ederse, o kana bulanmış beden ve elbiseyle gusül
verilmeksizin ve kefenlenmeksizin defnedilir.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar