Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehidin Mantığı

Şehidin Mantığı

Şehidin Mantığı:

Normal insan mantığı ile bir
şehidin mantığı arasında fark vardır. Şehidin mantık ve düşüncesi asla normal
insan mantık ve düşüncesi ile mukayese edilemez. Normal insan mantığı bazı
ıstılahlarla yüceltilip alçaltılabilir. Fakat şehidin mantığı... Ulu bir
mantıktır, aşk mayasıyla yoğrulmuştur, bir taraftan İlâhî bir aşk; diğer
taraftan ıslah olup ıslah etme mantığı. Islah edici sâlih birinin mantığı kendi
toplumu için yanar, bir ârifinki ise Rabbinin vuslatının aşkı için. Tâbir câizse
Allah âşığı bir ârifin coşkusu ile ıslah edici bir kişinin mantığından bir
terkip/sentez oluşturursak, şehidin mantığı ortaya çıkar.
Nasıl ki, büyük şehid Hz.
Hüseyin, Kûfe'ye gideceği zaman, kavmin akıllı sayılan kişileri o Peygamber
torununa engel olmak ister ve derler ki; ?bu yolculuğunuz mantıklı bir yolculuk
değil!? Normal bir insan mantığına göre mantıklı bir şey sayılamazdı; doğru
söylüyorlardı. Böyle bir mantığa göre, kendi fikirlerinin menfaat ve maslahat
mihveri etrafındaki düşünceler ancak mantıklı olabilirdi. Menfaat ve siyaset
mantığı... Onlarca Hz. Hüseyin, mantıklı bir iş görmüyordu. Ancak o yüce şehidin
daha yüce bir mantığı vardı; bir şehid mantığı. Elbette ki şehid mantığı,
alelâde kişilerin mantığının çok üstündedir. Akıl ehli, hayatta kalıp yaşamak
için bin bir çare ararken; aşk ehli, Allah için şehid olacak ve O'na kavuşacak
bir tercih peşindedir. Şehidin mantığı, basit insanların mantığı gibi olmayıp,
onların çok ötesindedir. Aynen şehid kelimesinin etrafını çeviren kutsal bir
hâle gibi. Bu nedenledir ki, diğer kelimelerin arasında yüce, ulu ve mukaddes,
kısacası apayrı bir anlam taşır. O yüzden bir kahraman veya topluma büyük
hizmeti dokunmuş herhangi bir insan, şehidle, şehâdetin yüceliği ile
karşılaştırma bile yapılamaz.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar