Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehidin Kutsallığı

Şehidin Kutsallığı

Şehidin
Kutsallığı:

İster müslüman, ister gayr-ı
müslim olsun, bütün insanların ve özellikle gerçek mü'minlerin inanç ve
örflerinde bazı kelime ve terimlerin oldukça önemli azamet, hürmet ve hatta
kutsallıkları vardır. Âlim, filozof, profesör, mareşal, sanatçı, mûcit,
kahraman, ıslahatçı, inkılâpçı, müceddid, müctehid, üstad, talebe, âbid, mü'min,
mücâhid, muhâcir, iyilikleri emreden dâvetçi/tebliğci, velî, imam, peygamber
gibi kelimelerin bazıları halk; bazıları hakiki müslüman ve bir kısmı da İslâm
inancı ve kültüründe yine azamet, saygıdeğerlik ve özellikle kutsallık taşırlar.
Hiç şüphe yok ki, kelimeler, söyleniş bakımından değil; anlamları dolayısıyla bu
önem ve kutsallığı kazanmışlardır.
İslâm'da ise, ?şehid?, kendine
has kutsallık mânâsı taşıyan bir kelimedir. İslâmî kavramlarla âşinâlığı olan
kimse İslâm kültürünce ?şehid?in nurla hâlelenmiş bir kelime olduğunu rahatça
anlayabilir. İslâm, kendine has bazı ölçülerle herhangi bir kimseyi ?şehâdet?
makam ve derecesine erişmiş yücelikte tanır, yeter ki bu kimse, hakikatte yüce
İslâmî hedef ve beşerî kıymetlerin seçkin yolları uğruna canını fedâ etsin ve
böylece insanın erişebileceği en yüce derece ve makama, kendi ebedî saâdet
yolculuğuna nâil olacak istikamete yönelmiş olsun. Şühedâ hakkında, Kur'ân-ı
Kerim'in kullandığı tâbirler ve hadislerde nakledilen ifâdeler, İslâm mantığını
tanımaya yettiği gibi, bu kelimenin şuurlu müslümanların zihnindeki kutsallığı
bulmanın sebebini de ortaya koymaya kâfidir.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar