Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehid; Anlam ve Mâhiyeti

ŞehidŞehid; Anlam ve
Mâhiyeti

?Şehid', şehâdet konusunda
geçtiği gibi, ?şâhid olan, tanıklık eden, kesin bir haberi veren, hazır olan'
gibi anlamlara gelir. ?Şehid' kavramı Kur'an'da birkaç anlamda kullanılmasına
rağmen, şehid deyince akla daha çok Allah yolunda öldürülen kimseler
gelmektedir. Bu bakımdan ?şehid', Allah yolunda, O'nun dini uğrunda çalışırken
ya da cihad ederken canını veren, bu uğurda ölen kimse demektir. Bu gibi
kimselere ?şehid' denmesinin sebebi, onların cennetlik olduğuna şâhitlik
edilmesi, Allah'ın huzurunda her zaman diri olmaları, ölümleri zamanında
meleklerin onlara şâhit olmaları veya doğrudan Cennete giderek Allah'ın onlar
için hazırladığı çeşitli nimetlere şâhit olmalarıdır.
?Şehid' kelimesi Kur'an'da
otuzaltı yerde tekil, bir yerde ikili, onsekiz yerde de çoğul olarak ?şühedâ'
şeklinde geçmektedir. Kur'an'da ?şehid' kelimesi aynı kökten türemiş diğer
kelimelerle beraber daha çok Türkçe'de şâhitlik-tanıklık olarak bildiğimiz
mânâda kullanılmaktadır.[1][1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 614. Ahmet
Kalkan, İslam Akaidi: 375.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar