Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kelime-i Şehâdet Getirmek.

Kelime

Kelime-i Şehâdet
Getirmek

İslâm'ın, halk açısından
anlaşılamayan yönlerinden biri de kelime-i şehâdet getirme meselesinde kendisini
göstermektedir. Bilindiği gibi, matematikte bir problemi çözerken formülü yanlış
uygularsanız sonuç da yanlış çıkar. Kelime-i şehâdet de İslâm'ın formülüdür. İlk
etapta bunu doğru anlarsak, neye ve nasıl şâhidlik yapacağımızı da doğru anlamış
ve doğru yaşamış oluruz.
Kelime-i şehâdeti mânâ olarak
hatırlayalım: ?Ben şâhidlik ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. Ve ben yine
şehâdet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.s.) O'nun kulu ve rasûlü/elçisidir.?
Bilindiği gibi, günümüzde bir insan, müslüman olmak istediği zaman, ona birtakım
telkinlerden sonra hemen kelime-i şehâdet söylettirilir. Böylece o kişi İslâm'a
dâhil edilmiş olur.
Her şeyden önce, kelime-i
şehâdetle nelerin denmek istendiğini açıklayalım: İlâh; kendisine itaat edilen,
sığınılan ve râzı edilmeye çalışılan varlık demektir. Buna göre şehâdet
kelimesinin ilk cümlesini tekrar edelim: ?Şâhidlik ederim ki Allah'tan başka
ilâh (mutlak olarak itaat edilecek, sığınılacak ve râzı edilecek varlık) yoktur,
ben tanımıyorum.? Bu, Allah'tan başkasına kayıtsız şartsız itaat etmemeyi ve
sadece O'nun emir ve yasaklarına uyarak yaşamayı gerektirir.
O halde kelime-i şehâdet
getirmek, insanlara şunu haykırmaktır: ?Ey insanlar! Artık ben Allah'tan
başkasına itaat etmeyeceğime şâhidlik edeceğim. Siz de benim hayatımda Allah'tan
başkasına ait kuralların olmadığını göreceksiniz.? Yani buradaki şehâdet, sözlü
değil; fiilîdir/eylemseldir.
İkinci cümleye gelince: ?Ve
yine şâhidlik ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O'nun kulu ve elçisidir.? Elçi;
bir şeyi birinden alıp bir başkasına götüren kimsedir. Padişahlar ferman yazıp
elçilerine verir ve istedikleri kimselere gönderirler. Dolayısıyla padişaha
giden yolu en iyi bilen o elçidir. Tıpkı bunun gibi peygamberler de Allah ile
insanlar arasında elçidirler. Allah'tan aldıklarını insanlara iletirler. Bu
örnekte elçi, nasıl padişaha giden yolu en iyi bilen kişi ise, Allah'a giden,
O'nun râzı olduğu yolu en iyi bilen de peygamberlerdir. Öyleyse, teklife muhâtap
insanlardan, Allah'a gitmek ve Allah'ı râzı etmek isteyen olursa, yapacağı şey,
kendisine gelen peygamberi örnek/önder kabul edip onun gibi inanıp yaşamaktır.

İşte ?Hz. Peygamber'in Allah'ın
kulu ve elçisi olduğuna şâhidlik ederim? diyenler de, gerçekte şunu söylemiş
olurlar: ?Ey insanlar! Benim için, beni Allah'a götürecek tek önder Hz. Muhammed
(s.a.s.)'dir. Ben Allah'a itaat ederken O'nun kulu ve elçisi gibi itaat etmeye
çalışacağım. O benim için örnektir.? Yüce Allah şöyle buyuruyor:
?Sizin için Allah'ı ve
âhiret gününü arzu edenler ve Allah'ı çok zikredip ananlar için Allah'ın
peygamberinde pek güzel bir örnek vardır.? (Ahzâb: 33/21)
Ashâb, şehâdeti böyle anladı ve
böyle yaşadı. Yoksa, bugün olduğu gibi, sadece diliyle kelime-i şehâdeti söyle
ve bir ömür boyu hayatını pek fazla değiştirmeden yaşa! Hayır, böyle bir anlayış
İslâm'ın ruhuna aykırıdır. Öyle bir yaşam ortaya koyacaksın ki, sen dilinle ?ben
müslümanım? demesen bile, dışarıdan bakanlar sana ?müslüman? demeliler. İşte
şehâdet budur. Sadece söylenen bir söz değil; aynı zamanda yaşanan bir hayattır.
Aksi takdirde pek bir anlamı olmaz. Şehâdet getirmek, getirmeyenlerden farklı
olmaktır.[1]
Şehâdet, Allah'la ve mü'minlerle bir antlaşma imzasıdır; bir sözleşmedir.
Mü'minlere ait bütün haklardan yararlanmak için, mü'minlere ait bütün görevleri
yerine getirme sözüdür. Cennet karşılığında bir alışveriş akdidir.[2][1]
Hasan Eker, Şehâdet Bilinci, s. 99-102

[2]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar