Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şehidin Kanı

Şehidin Kanı

Şehidin Kanı:

Şehid nedir ve ne yapar?
Şehidin vazifesi sadece düşmanın karşısında durmak değildir; düşmanı sadece
yenen veya ona yenilen değildir şehid. Eğer şehidler sadece gâlibiyet için
canlarını vermiş olsalardı, yenilgi halinde kanları boşa mı akmış olacaktı?
Hayır, şehidin kanı asla boşa akmaz, o kan asla heder olmaz! Onun kanı yere
dökülüp asla yokluğa karışmaz. O kanın her bir damlası yüzlerce katreciklere
bölünüp insanlara kan olur, can olur ve kendi toplumunun dirilişine, kanlanıp
canlanmasına sebep olur. Rasûl-i Ekrem, öyle buyurur: ?Kanın hiçbir damlası,
hakikat ölçüsü ile Allah'ın indinde, Allah yolunda dökülen bir kan damlasından
daha hayırlı değildir.? Şehâdet, toplumun ve özellikle donuk kanlı uyuşuk
toplumların bedenlerine zerkedilen kan gibidir. Şehidin kanı, toplumun
omuzlarına yeni bir gayret, damarlarına taze kan, dirilişine can, zayıflığına
şifâ olacak enerji verir.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar