Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Peygamberlerin Şâhid Oluşu

Peygamberlerin Şâhid Oluşu

Peygamberlerin
Şâhid Oluşu:

Allah (c.c.) kendisi her şeyin
şâhidi (veya şehidi) olduğu gibi, aynı zamanda peygamberler de gerçeğin ve
insanların yaptıklarının birer şâhididirler.[1]
Kur'an, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in bir ?şâhid' olarak gönderildiğini sık sık
vurgular.[2]
Peygamberimiz aynı zamanda bütün insanların şâhidi olacaktır.[3]
Hz. Muhammed (s.a.s.) nasıl şehid/şâhid ise, O'nun ümmeti de insanlar üzerine
bir şehidler topluluğudur. Kur'an bunu çoğul halinde ?şühedâ' olarak kullanıyor.[4]
İslâm ümmeti bu mânâda bütün insanlar üzerinde şühâdadırlar/şâhittirler. Onlar,
yeryüzünde hakikatin gerçek şâhidleridir.
Kur'an, yeryüzünde bozgunculuk
yapıp doğru yoldan uzaklaşan ve İlâhî vahye inanmayanları, iddialarını isbat
etmeye çağırıyor.[5]
Allah adına uydurdukları hükümlerin, doğru yolda olduklarının şâhitlerini
getirmeleri isteniyor. Onlar elbette bu yaptıklarının doğruluğunu isbat edecek
doğru şühedâ bulamazlar.

[6]


[1]
Nahl: 16/84.

[2]
Ahzâb: 33/45; Fetih: 48/8; Müzemmil: 73/15.

[3]
Nisâ: 4/41.

[4]
Bakara: 2/143; Hacc: 22/78.

[5]
Kasas: 28/75.

[6]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 612-613.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar