Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Cihad ve Şehidin Sorumluluğu

Cihad ve Şehidin SorumluluğuCihad ve Şehidin
Sorumluluğu:


Kur'ân-ı Kerim, üç mukaddes
kavramı birçok âyette bir araya getirmiştir: ?İman?, ?hicret? ve ?cihad?.
Kur'an'da övülen insan, imanlı ve Allah (c.c.) dışında her şeyden âzâde hür bir
varlıktır. Bu varlık, imana bağlı olarak, imanının kurtuluşu ve kendini
kurtarmak için hicret eder ve toplumun imanının kurtulması için, daha doğrusu
toplumu imansızlığın şeytanî pençesinden koparmak için cihad eder.
Cihad, Allah'ın herkese
açmadığı cennet kapılarından bir kapıdır. Sıradan insanların, bu kapının
kendisine açılmasına liyakati yoktur. Herkes cihad okulunda talebe olamaz, hele
bu okuldan şehâdetnâme (şehidlik diploması) alarak mezun olamaz. Allah bu
kapıyı, ancak kendi has dostlarına açar. İşte şehid, önce kendini ve toplumu
arındıracak cihad mektebine lâyık görülmüş, sonra da bu okulu başarıyla
bitirerek mezun olmuş, şehâdet ödülünü almış, sonraki hayatında en büyük
ödüllere hak kazanmış, sorumluluk bilincini kuşanmış bir şahsiyettir. Bu
sorumluluktan kaçmak, kişisel ve çevresel sorunlara kucak açmaktır.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER.. Allah Yolunda Öldürülmek ve Şehidlik.
Allah Yolunda Öldürülenlere Şehid Denilmesi
Şehâdet, Diğer Ölümler ve Cihad
İ'LÂY-I KELİMETULLAH..
ŞEHADET..
Şehâdet Sözcüğünün Anlamı
Şehâdetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu.
Adâlet ve Şehâdet
Şehâdet; Anlam ve Mâhiyeti
Şehadetin İşleyişi
Allah'ın Şehâdeti
Peygamberlerin Şâhid Oluşu
Adâlet ve Şehâdet
Kelime-i Şehâdet Getirmek.
ŞEHİD..
Şehid Kelimesi
Allah'ın İsmi Olarak Şehid.
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
Şehidliğin Fazileti
Şehid; Anlam ve Mâhiyeti
Allah'ın İsmi Olarak Şehid
İnsanların Şâhid Olması
Allah Yolunun Şehidleri
Şehidlerin Çeşitleri
1- Dünya ve Âhiretin Şehîdi (Hükmen Şehid)
2- Âhiretin Şehid
3- Dünya Şehidi
Şehidliğin Fazileti
Kur'ân-ı Kerim'de Allah Yolunda Öldürülenler
Kur'ân-ı Kerim'de Şehid Kavramı
Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu
Peygamberler de Ümmetlerine Şehîddir
Hadis-i Şeriflerde Allah Yolunda Öldürülenler (Şehidler)
Şehidlik Ruhunun Yeniden Canlanması Bir Kimsenin Şehid Olabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Ölümü Tefekkür mü, Şehâdeti Tefekkür mü?.
Ölüm ve Şehâdet
Şehid Olmak; Ölümsüz Hayata Göz Açmak.
Şehidin Mirası Zaferdir
Şehidin Kutsallığı
Şehidin Hakkı
Şehidin Bedeni
Kutsallığın Kaynağı
Cihad ve Şehidin Sorumluluğu
Şehidin Zevk ve Sevgisi/Aşkı
Şehidin Mantığı
Şehidin Kanı
Şehidin Destanı
Şehidin Ölmezliği
Ölümsüz Şehidlerden Ölümsüz Mesajlar
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar